Lớp Học Vẽ

Học phí và lịch học


HỌC PHÍ LỚP VẼGhi chú:

* Học phí đã bao gồm họa phẩm và nguyên vật liệu làm thủ công.

* 1,5h/1 buổi, 1 khóa học 20 buổi.

* Đối với học sinh đăng ký học tiếp khóa thứ 2 được giảm 150K/1 khóa, khóa thứ 3 trở đi được giảm 200k/1 khóa.

* Đối với học sinh đăng ký học tiếp nửa khóa thứ 2 trở đi được giảm 100K/nửa khóa.

-----------------------------------------------------------------

LỊCH HỌC LỚP VẼ 
Cơ sở 1 - số 38A, ngõ 260, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

* Thứ 2 và thứ 4:

   - Ca sáng: 8:30 - 10:00 (chỉ có trong dịp nghỉ hè).
   - Ca chiều: 17:30 - 19:00

* Thứ 7:
   - Buổi sáng + ca 1: 8:30 - 10:00
                      + ca 2: 10:00 - 11:30


   - Buổi chiều: 
+ ca 1: 14:30 - 10:00
                        + ca 2: 16:00 - 17:30

* Chủ nhật:
   - Buổi sáng + ca 1: 8:30 - 10:00
                      + ca 2: 10:00 - 11:30


   - Buổi chiều: 15:30 - 17:00

Ghi chú:

* Đối với học sinh đăng ký học cả khóa được nghỉ phép tối đa 3 buổi.

* Đối với học sinh đăng ký học nửa khóa được nghỉ phép tối đa 2 buổi.

(Những bạn học sinh nghỉ vượt quá số buổi quy định thì buổi nghỉ học vượt quá đó sẽ được tính như buổi đi học và sẽ bị trừ như bình thường).

-----------------------------------------------------------------

LỊCH HỌC LỚP VẼ 
Cơ sở 2 - số 94, Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội.


* Thứ 5:
  Ca chiều: 17:30 - 19:00

* Thứ 7:
   - Buổi sáng + ca 1: 8:30 - 10:00
                      + ca 2: 10:00 - 11:30


   - Buổi chiều: 
+ ca 1: 14:30 - 10:00
                        + ca 2: 16:00 - 17:30

* Chủ nhật:
   - Buổi sáng + ca 1: 8:30 - 10:00
                      + ca 2: 10:00 - 11:30


Ghi chú:

* Đối với học sinh đăng ký học cả khóa được nghỉ phép tối đa 3 buổi.

* Đối với học sinh đăng ký học nửa khóa được nghỉ phép tối đa 2 buổi.

(Những bạn học sinh nghỉ vượt quá số buổi quy định thì buổi nghỉ học vượt quá đó sẽ được tính như buổi đi học và sẽ bị trừ như bình thường).xWݎ4n›UGpMwmh~iWB}&nĎl".qB\-![!.)/+p$m+-+ B_9!͝!͚]7jm#Phƹ"vK[g0eCr@Vu\̧Iy4H"$D%'D)"ld…W~pǸHqbXo=$B foͩ5B@z:2 LQ…ppW#G\8;I}ʔa# GjsDCndHD;Ic^H|W]ux85Cph~{Ej{87 _`o0kS8RU-;zM~y+cd!Kpz8g|B~^wK @+koAF7#rjmw WcDgI, dU;੓%yDtz+V~H(v[ggYfe}psS?m]a:bn+QD{s 4;^PŦ-~5-s2IJ a2拉'N$)'␈A*ApZ7iS.6,$'Nu9rձ*qF1 y1 CŽQh ,X9#͸}DXXGi:KGwG O1"&f9SuwXQv:-he\RE9J䊀1!3xK۰CCmӐp)a4 &Tǡ@X;KeYv%a]no*2V[\8S0߁0, \_k8t!7c8Yh^.-.icTP`$#XچP=bSc€Evp+zÍh* n(&[ 2$ܫO^dܬ R-o)^VO8(gz[']HLGL\Z@wh1)dKk\9.C`pöA^ӞJqKYc\/5p]u